HP Elite 6200/8200 core i3, i5, i7 (Đầy đủ thùng hộp, tặng quà 400.000Đ)