Dell Workstation T1600 (Hàng nhập từ Mỹ đủ thùng hộp)