Dell Precision T3610 (Hàng nhập từ Mỹ đủ thùng hộp)