Dell Precision T3600 (Hàng nhập từ Mỹ đủ thùng hộp)