Dell Precision T1700 (Hàng nhập từ Mỹ đủ thùng hộp)